Starten

Foranledningen til korets stiftelse var en ide innen D.N.G.T- ordenen om å starte et mannskor, men dette vant ikke særlig gjen­klang blant medlemmene da de mente at et kor helst burde stå fritt. I løpet av høsten 1913 kom noen av medlemmene sammen til 2 sangprøver hos dirigenten O. J. Øverbust, men det møtet som blir regnet som korets stiftelsesdag er den 11. september 1913, som er det første protokollerte møte.

Dovres første styre hadde denne sammensetningen: Formann Halv­dan Hoff, nestformann O. Kjelsrud, sekretær Martin Ulfstein og kasserer Ole Brekke.

Allerede fra starten av var koret svært aktivt. Det kom stadig til nye medlemmer, og den 4. januar 1914 assisterte Dovre på en kveldsunderholdning som blanda-koret Varde holdt. Det ble assistert ved flere anledninger, og i mai var koret på en konserttur til Ulsteinvik. Høsten og vinteren 1914 – 15 ble en dårlig fortsettelse av det første gode året. Det var dårlig frammøte til prøvene og uregel­messige prøver, men en håndfull sangere bestemte seg til å redde koret ut av dette dødvannet og berammet derfor generalforsamling til den 21. desember 1915. Det var her frammøtt 14 sangere, og det ble valgt nytt styre. Nå kom det virkelig fart igjen i arbeidet, og i protokollene, som nå får en stadig mere optimistisk tone, kan en stadig lese om de tiltak som blir gjort for å styrke korets økonomiske vekst, og ar­beidet for å konsolidere og stabilisere medlemstallet på et brukt­bart nivå.

I 1920 ble det nedsatt en fanekomite, og den 14.juli 1921 holdt koret sin første egentlige konsert i Ålesund. Da ble også den nye fanen avduket. Fra 1. januar 1927 er Dovre medlem av Møre og Romsdalsbyenes Sangerforbund, (den gang Romsdalske Sangerforbund) og har siden deltatt i dette forbundets stevner hvert 3. år, og på Norges Lands­sangerforbunds landsstevner.

Sommeren 1930 deltok Dovre på landssangerstevnet i Trondheim sammen med korene i Møre og Romsdalsbyenes Sangerforbund.

Dovres Dameklubb

Dovres dameklubb ble startet i 1936. Denne støtteklubben har opp gjennom årene gitt mange og flotte gaver til koret.

Like før korets 25 års jubileumskonsert i 1938 ble dirigenten, Sønderland, utnevnt til organist i Bodø på et meget ubeleilig tidspunkt for koret. Skulle koret ha muligheter for å holde sin kon­sert som planlagt, måtte en rutinert dirigent ta det på seg. Mu­sikkløytnant Ole Egge tok oppgaven, og brakte konserten vel i havn.

Alert Kristensen

Etter at denne konserten var over, ble det Alert Kristensen som tok på seg det musikalske ansvar for Dovre. Uten at vi reduserer de tidligere dirigentenes innsats, må vi få si at ingen har brakt koret så langt fram i rekkene av landets manns­kor som han.

Under krigen 1940-45 gikk arbeidet for seg mer i det skjulte, og selv om aktiviteten utad var minimal, så var med­lemstallet stort og oppmøtet til prøvene bedre enn noen gang. Etter krigen ble aktiviteten gjenopptatt, og arbeidet måtte nå dreie seg om økonomisk stabilitet og det å opprettholde medlemsstokken.

I 1946 ble det første stevnet etter krigen holdt i Kristiansund, og ingen av deltakerne kom noen gang til å glemme smaken på laks slik man fikk den i Kristiansund.

Vennskapsbyer og vennskapskor

Sommeren 1947 flyttet Alert Kristensen til Florø, og Dovre var igjen uten dirigent. Severin Heien tok på seg dirigentjobben, og med ham begynte en ny tid for koret. I de to årene Heien var i Ålesund, ble grunnlaget lagt til det nordiske samarbeidet som i alle årene siden har preget korets virke, og kon­takten med vennskapsbykorene ble innledet. Senest i år, i september 2004, besøkte Mk. Dovre vårt vennskapskor i Lahti, Finland i forbindelse med deres 100-årsjubileum. Skoleinspektør Heien var i en periode også formann i Ålesunds­avdelingen av foreningen «Norden», og på en reise til Ålesunds vennskapsbyer i 1948, skaffet han Dovre kontakt med mannskor i Lahti i Finland, Våsterås i Sverige og Randers i Danmark. I 1951 arrangerte Mannssangens Fellesutvalg i Ålesund besøket av mannskoret Geysir fra Akureyri på Island, og kontakten med alle våre vennskapsbyer var dermed opprettet. Senest i år, i september 2004, besøkte Mk. Dovre vårt vennskapskor i Lahti, Finland i forbindelse med deres 100-årsjubileum. I fjor, i Dovres 90-års jubileumssesong, var koret 1 uke i Skottland der vi bl.a. opptrådt e i Ålesunds vennskapsby Peterhead.

Danmarkstur

Det aller første resultatet av denne kontakten utad, ble vår vellykkede og minne­rike Danmarkstur i 1949. Vi var Randers Haandværkersangforenings gjester i 3 dager, og sammen med konene besøkte vi også Køben­havn og Gøteborg.

Alert Kristensen var nå igjen tilbake i Ålesund, og fortsatte der han slapp i 1947. Han hadde vært borte fra byen i 6 år, men han orienterte seg snart om våre nordiske mannskor-kontakter, og han ble en av de ivrigste og beste talsmenn nettopp for betydningen av den nære kontakt, og et godt samarbeid med våre nordiske land og med vennskapsbyene.

Jubileum i Finland

I 1954 feiret Lahti Mannskor 50 års jubileum, og Dovre var ved denne anledning representert ved formannen, Harald Herfjord Fra denne tid ble det endelig den intime kontakt med våre venn­skapsbyforbindelser som vi siden har gjort alt for å holde vedlike. Til Lahti Mannskors 50 års-jubileum hadde vår formann med innbydelse til koret om å besøke Ålesund, og allerede i pinsen 1955 ankom Lahti Mannskor og holdt en svært vellykket og god kon­sert i Ålesund. Koret var Dovres gjester, og takket være velvillig imøtekommenhet og støtte fra kommunen, kunne vi uten altfor store utgifter gi våre finske sangerbrødre en pinsehelg som det ennå snakkes om i Lahti. Samme år reiste Dovre på gjenvisitt til Finland. 40 sangere hadde en 15 dagers tur som vi aldri har opplevd maken til, og den kommer vel også til å stå som toppen av det vi har lov til å vente av venn­lig gjestfrihet og hjertelig mottakelse, både av sangerbrødrene i Lahti og av Lahti kommune. Etter 3 dager i Lahti var vi så Våsterås Kvartettssångarförbunds gjester i 2 dager, og den samme sangerånd og de samme vennskaps­bånd som vi hadde knyttet i Finland, viste våre svenske venner. Under avslutningsmiddagen på Dovrefjell Hotell etter turen var det også bare lovord til styret for hele arrangementet og turopp­legget, og vi må vel si at sommeren 1955 var det som klart viste alle sangerne betydningen av og den kulturelle verdi ved det nordiske samarbeidet som korets styre og vår utrettelige dirigent hadde talt så varmt for. I pinsen 1961 fikk Dovre besøk av Vesterås Kvartettsångarførbund, og det ble 3 fine og begivenhetsrike dager for begge korene. En gjenvisitt i Sverige, som var planlagt i 1963, måtte avlyses på grunn av en koppeepidemi som var brutt ut. I stedet måtte koret nøye seg med Landsstevne i Trondheim der koret gjorde det svært godt i følge media.

De 40 siste årene?

Årene fra 50-årsjubileet i 1963 til i dag vil bli omtalt i en «del 2» om ikke altfor lenge. I og med at Mannskoret Dovre nå har begynt på innspurten frem mot det riktig store 100-årsjubileet i 2013, må det gjøres en oppsummering også av hendelsene de siste 41 årene.

Tiden går fort og man glemmer så altfor lett hva man har opplevd.

Personer som må nevnes særskilt

Dovres nålevende æresmedlemmer må nevnes særskilt:

Den aktive æresmedlemmene, Harry Hollingsæter har sunget siden 1941. Han var også med til Lahti, Finland i høst og gjenoppfrisket minner fra nesten 50 år tilbake.

Starten

Foranledningen til korets stiftelse var en ide innen D.N.G.T- ordenen om å starte et mannskor, men dette vant ikke særlig gjen­klang blant medlemmene da de mente at et kor helst burde stå fritt. I løpet av høsten 1913 kom noen av medlemmene sammen til 2 sangprøver hos dirigenten O. J. Øverbust, men det møtet som blir regnet som korets stiftelsesdag er den 11. september 1913, som er det første protokollerte møte.

Dovres første styre hadde denne sammensetningen: Formann Halv­dan Hoff, nestformann O. Kjelsrud, sekretær Martin Ulfstein og kasserer Ole Brekke.

Allerede fra starten av var koret svært aktivt. Det kom stadig til nye medlemmer, og den 4. januar 1914 assisterte Dovre på en kveldsunderholdning som blanda-koret Varde holdt. Det ble assistert ved flere anledninger, og i mai var koret på en konserttur til Ulsteinvik. Høsten og vinteren 1914 – 15 ble en dårlig fortsettelse av det første gode året. Det var dårlig frammøte til prøvene og uregel­messige prøver, men en håndfull sangere bestemte seg til å redde koret ut av dette dødvannet og berammet derfor generalforsamling til den 21. desember 1915. Det var her frammøtt 14 sangere, og det ble valgt nytt styre. Nå kom det virkelig fart igjen i arbeidet, og i protokollene, som nå får en stadig mere optimistisk tone, kan en stadig lese om de tiltak som blir gjort for å styrke korets økonomiske vekst, og ar­beidet for å konsolidere og stabilisere medlemstallet på et brukt­bart nivå.

I 1920 ble det nedsatt en fanekomite, og den 14.juli 1921 holdt koret sin første egentlige konsert i Ålesund. Da ble også den nye fanen avduket. Fra 1. januar 1927 er Dovre medlem av Møre og Romsdalsbyenes Sangerforbund, (den gang Romsdalske Sangerforbund) og har siden deltatt i dette forbundets stevner hvert 3. år, og på Norges Lands­sangerforbunds landsstevner.

Sommeren 1930 deltok Dovre på landssangerstevnet i Trondheim sammen med korene i Møre og Romsdalsbyenes Sangerforbund.

Dovres Dameklubb

Dovres dameklubb ble startet i 1936. Denne støtteklubben har opp gjennom årene gitt mange og flotte gaver til koret.

Like før korets 25 års jubileumskonsert i 1938 ble dirigenten, Sønderland, utnevnt til organist i Bodø på et meget ubeleilig tidspunkt for koret. Skulle koret ha muligheter for å holde sin kon­sert som planlagt, måtte en rutinert dirigent ta det på seg. Mu­sikkløytnant Ole Egge tok oppgaven, og brakte konserten vel i havn.

Alert Kristensen

Etter at denne konserten var over, ble det Alert Kristensen som tok på seg det musikalske ansvar for Dovre. Uten at vi reduserer de tidligere dirigentenes innsats, må vi få si at ingen har brakt koret så langt fram i rekkene av landets manns­kor som han.

Under krigen 1940-45 gikk arbeidet for seg mer i det skjulte, og selv om aktiviteten utad var minimal, så var med­lemstallet stort og oppmøtet til prøvene bedre enn noen gang. Etter krigen ble aktiviteten gjenopptatt, og arbeidet måtte nå dreie seg om økonomisk stabilitet og det å opprettholde medlemsstokken.

I 1946 ble det første stevnet etter krigen holdt i Kristiansund, og ingen av deltakerne kom noen gang til å glemme smaken på laks slik man fikk den i Kristiansund.

Vennskapsbyer og vennskapskor

Sommeren 1947 flyttet Alert Kristensen til Florø, og Dovre var igjen uten dirigent. Severin Heien tok på seg dirigentjobben, og med ham begynte en ny tid for koret. I de to årene Heien var i Ålesund, ble grunnlaget lagt til det nordiske samarbeidet som i alle årene siden har preget korets virke, og kon­takten med vennskapsbykorene ble innledet. Senest i år, i september 2004, besøkte Mk. Dovre vårt vennskapskor i Lahti, Finland i forbindelse med deres 100-årsjubileum. Skoleinspektør Heien var i en periode også formann i Ålesunds­avdelingen av foreningen «Norden», og på en reise til Ålesunds vennskapsbyer i 1948, skaffet han Dovre kontakt med mannskor i Lahti i Finland, Våsterås i Sverige og Randers i Danmark. I 1951 arrangerte Mannssangens Fellesutvalg i Ålesund besøket av mannskoret Geysir fra Akureyri på Island, og kontakten med alle våre vennskapsbyer var dermed opprettet. Senest i år, i september 2004, besøkte Mk. Dovre vårt vennskapskor i Lahti, Finland i forbindelse med deres 100-årsjubileum. I fjor, i Dovres 90-års jubileumssesong, var koret 1 uke i Skottland der vi bl.a. opptrådt e i Ålesunds vennskapsby Peterhead.

Danmarkstur

Det aller første resultatet av denne kontakten utad, ble vår vellykkede og minne­rike Danmarkstur i 1949. Vi var Randers Haandværkersangforenings gjester i 3 dager, og sammen med konene besøkte vi også Køben­havn og Gøteborg.

Alert Kristensen var nå igjen tilbake i Ålesund, og fortsatte der han slapp i 1947. Han hadde vært borte fra byen i 6 år, men han orienterte seg snart om våre nordiske mannskor-kontakter, og han ble en av de ivrigste og beste talsmenn nettopp for betydningen av den nære kontakt, og et godt samarbeid med våre nordiske land og med vennskapsbyene.

Jubileum i Finland

I 1954 feiret Lahti Mannskor 50 års jubileum, og Dovre var ved denne anledning representert ved formannen, Harald Herfjord Fra denne tid ble det endelig den intime kontakt med våre venn­skapsbyforbindelser som vi siden har gjort alt for å holde vedlike. Til Lahti Mannskors 50 års-jubileum hadde vår formann med innbydelse til koret om å besøke Ålesund, og allerede i pinsen 1955 ankom Lahti Mannskor og holdt en svært vellykket og god kon­sert i Ålesund. Koret var Dovres gjester, og takket være velvillig imøtekommenhet og støtte fra kommunen, kunne vi uten altfor store utgifter gi våre finske sangerbrødre en pinsehelg som det ennå snakkes om i Lahti. Samme år reiste Dovre på gjenvisitt til Finland. 40 sangere hadde en 15 dagers tur som vi aldri har opplevd maken til, og den kommer vel også til å stå som toppen av det vi har lov til å vente av venn­lig gjestfrihet og hjertelig mottakelse, både av sangerbrødrene i Lahti og av Lahti kommune. Etter 3 dager i Lahti var vi så Våsterås Kvartettssångarförbunds gjester i 2 dager, og den samme sangerånd og de samme vennskaps­bånd som vi hadde knyttet i Finland, viste våre svenske venner. Under avslutningsmiddagen på Dovrefjell Hotell etter turen var det også bare lovord til styret for hele arrangementet og turopp­legget, og vi må vel si at sommeren 1955 var det som klart viste alle sangerne betydningen av og den kulturelle verdi ved det nordiske samarbeidet som korets styre og vår utrettelige dirigent hadde talt så varmt for. I pinsen 1961 fikk Dovre besøk av Vesterås Kvartettsångarførbund, og det ble 3 fine og begivenhetsrike dager for begge korene. En gjenvisitt i Sverige, som var planlagt i 1963, måtte avlyses på grunn av en koppeepidemi som var brutt ut. I stedet måtte koret nøye seg med Landsstevne i Trondheim der koret gjorde det svært godt i følge media.

De 40 siste årene?

Årene fra 50-årsjubileet i 1963 til i dag vil bli omtalt i en «del 2» om ikke altfor lenge. I og med at Mannskoret Dovre nå har begynt på innspurten frem mot det riktig store 100-årsjubileet i 2013, må det gjøres en oppsummering også av hendelsene de siste 41 årene.

Tiden går fort og man glemmer så altfor lett hva man har opplevd.

Personer som må nevnes særskilt

Dovres nålevende æresmedlemmer må nevnes særskilt:

Den aktive æresmedlemmene, Harry Hollingsæter har sunget siden 1941. Han var også med til Lahti, Finland i høst og gjenoppfrisket minner fra nesten 50 år tilbake.